Thursday, May 23 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

खडक पोलीस स्टेशन हद्दीतील अत्यंत कुर, खुनशी व भांडखोर गुन्हेगारास अमरावती कारागृहात केले स्थानबद्ध

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/प्रतिनिधी/
पोलीस उपआयुक्त परिमंडळ क्र. 1 व खडक पोलीस स्टेशन हद्दीतील सराईत गुन्हेगार नजीर सलीम शेख वय 29 रा. काशेवाडी याच्यावर वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक कारवाई करूनही त्याच्या वागणूकीत काहीएक फरक पडत नव्हता. तसेच तो अत्यंत कु्रर, खुनशी व भांडखोर असल्याने तो लोकांमध्ये काहीना काही कुरापती काढुन मारहाण करून गुन्हे करीत होता. व्यापाऱ्यांना व बिल्डरांना खंडणी मागणे, नागरीकांना त्रास देवून त्याचे गुन्हेगारी कृत्य करीत असल्याने अखेर खडक पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. सुनिल माने याबाबत अहवाल पोलीस आयुक्त श्री. रितेश कुमार यांचेपुढे सादर करून सराईत गुन्हेगाला अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात एमपीडीए कायदयानुसार स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.

खडक पोलीसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराचे कृत्य –
खडक पोलीस स्टेशन पुणे या गुन्हे अभिलेखावरील सराईत व अट्टल गुन्हेगार नजीर सलीम शेख, वय-22 वर्षे, रा. हनुमान मंदिरा जवळ, काशेवाडी, भवानी पेठ पुणे याच्या विरुद्ध खडक पोलीस स्टेशन येथे सन 2019 पासून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करने, मारामारी करणे, घातक हत्यारे जवळ बाळगणे, जबरी चोरी करणे, धमकी देणे, सामान्य नागरिकांना विनाकारण मारहाण करणे यासारखे एकूण 05 गुन्हे दाखल आहेत. स्थानबद्ध इसम नजीर शेख याचे वाढते गुन्हेगारी कारवाईंना आळा घालण्यासाठी सन 2023 साली त्यास 02 वर्षा करिता तडीपार ही करण्यात आलेले होते. दरम्यान स्थानबद्ध इसमास तडीपार करूनही त्याने गुन्हे केलेले आहेत.

त्यामुळे खडक पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. सुनिल माने यांनी त्यास स्थानबद्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव  पोलीस आयुक्त  पुणे शहर यांना सादर केला होता. खडक पोलीस स्टेशन यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन करून पोलीस आयुक्त पुणे शहर यांनी दि 09/11/2023 रोजी अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, अमरावती येथे स्थानबध्द करण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे खडक पोलीस स्टेशन कडून स्थानबध्द इसमास अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, अमरावती येथे स्थानबध्द करण्यात आले आहे.

खडक पोलीसांची कामगिरी-
चालू वर्षामध्ये खडक पोलीस स्टेशन कडून तिस-या सराईत गुन्हेगारावर एम.पी.डी.ए. कायदया अंतर्गत मोठी कारवाई केल्याने परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांचा पोलीसांवरील विश्वास वाढला आहे. या अनुषंगाने पोलीसांकडुन समाजकंटक व अटल गुन्हेगारांच्या हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आले असुन त्यांचेविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे संकेत पोलीसांनी दिले आहेत.

ही कारवाई श्री रितेश कुमार पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, श्री संदिप कर्णिक सह पोलीस आयुक्त श्री प्रविण पाटील, अपर पोलीस आयुक्त, पश्चिम विभाग, पुणे शहर श्री संदिप गिल्ल, पोलीस उप आयुक्त, परि-1 पुणे श्री. अशोक धुमाळ, सहाय्यक पोलीस आयुक्त फरासखाना विभाग यांचे मार्गदर्शना खाली 
श्री. सुनिल माने, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, खडक पोलीस स्टेशन, पुणे श्री. संपतराव राऊत, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे). खडक पोलीस स्टेशन, पुणे. सहा पोलीस निरीक्षक राकेश जाधव, पोलीस उप निरीक्षक अतुल बनकर, पोलीस नाईक, नितिन जाधव, पोलीस अंमलदार महेश पवार, स्वप्नील बांदल यांनी या कारवाई मध्ये भाग घेवुन प्रस्ताव तयार केलेला आहे.